GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Hội, xã Kim Sơn, Châu Thành, Tiền Giang

Email: c0kimsonchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn

Điện thoại: 02733613211

 

Ban giám hiệu Trường Mầm non Kim Sơn