Địa chỉ: Ấp Hội, xã Kim Sơn, Châu Thành, Tiền Giang
Điện thoại: 02733613211
Hotline: 02733613211
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Kim Sơn

Ấp Hội, xã Kim Sơn, Châu Thành, Tiền Giang
02733613211
c0kimsonchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn